Hoppa till huvudinnehåll

Laboratoriet

Under 30 år har det i laboratoriet bedrivits experimentell forskning rörande konstruktioner och material. Laboratoriet har utvecklats till en avancerad provningsinstitution, där försök och provning med bred tillämpning kan utföras. Kompetensen i laboratoriet för att utföra provning och utforma nya provningsmetoder är hög.

Många företag har insett betydelsen av produkt- och kunskapsutveckling, och en viktig del i en sådan utveckling är experimentell provning. Förutom att ge service åt den experimentella forskningen som bedrivs på avdelningen, utför laboratoriet även uppdrag åt företag. Typiska uppdrag är kontroll av nya produkters bärighet, kvalitets- och funktionskontroll av nya konstruktioner och materialkombinationer. 

Kontakt, laboratoriet:

E-mail: kstrlabb@epic.lu.se

Provningshall

Konstruktionsteknik disponerar en provningshall med en total yta av cirka 680 kvadratmeter. Provningshallen har spänngolv och en fri takhöjd på cirka 6 meter, dessutom finns en yta på cirka 480 kvadratmeter med en fri takhöjd av cirka 9 meter. Vidare finns två 10 tons traverser samt en eldriven gaffeltruck.

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2022-01-27