lu.se

Avdelningen för konstruktionsteknik

Välkommen!

Konstruktionsteknik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi och bedriver utbildning och forskning inom områden som behandlar dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar. 

Ämnet innehåller dels en allmän materialoberoende del som gäller laster, säkerhetsfrågor, krav, byggnaden som system, informationsöverföring med mera, dels en materialberoende del som omfattar konstruktioner av främst trä, betong och stål. 

Upcoming Dissertation

 

 

Modelling and simulation of factors influencing on-site construction
of concrete frameworks:

Studying the effects of resource allocation, weather conditions,
and climate-improved concrete

 

DOCTORAL DISSERTATION

by Robert Larsson


Division of Structural Engineering
Department of Building and Environmental Technology
Faculty of Engineering

 

Date and time: Friday 26th of November 2021, at 13:00

Location: Lecture Hall A:C, A-building, Sölvegatan 24, Lund

Link for online participation on Zoom

Faculty opponent: Prof. Olli Seppänen, Aalto University School of Engineering 

Supervisors at Lund University:
Docent Miklós Mólnar, Prof. Annika Mårtensson, Tech. Lic. Ronny Andersson

 

Assistant supervisor:
Prof. Martin Rudberg, Linköping University

 

 

A link to Roberts´s thesis in Lund University´s Research Portal