lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Besöks- och leveransadress

Lunds Universitet
Konstruktionsteknik
V-huset, plan 4
John Ericssons väg 1
SE-223 63 Lund

Postadress

Lunds Universitet
Konstruktionsteknik
Box 118
SE-221 00 Lund

Faktureringsadress

Lunds Universitet
Konstruktionsteknik
Box 188
SE-221 00 Lund

Internpost

Konstruktionsteknik
Hämtställe 3

Telefon

+ 46 46-222 72 00