lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

I läroämnet konstruktionsteknik behandlas dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar. Ämnet innehåller dels en allmän materialoberoende del som gäller laster, säkerhetsfrågor, krav m.m. dels en materialberoende del som omfattar konstruktioner av främst stål, trä och betong. Undervisningen baserar sig i första hand på kunskaper i ämnena byggnadsmekanik, byggnadsmaterial och geoteknik. Den innehåller både grundläggande och tillämpade moment och syftar till att ge teknologerna sådana kunskaper att de i stor utsträckning självständigt ska kunna analysera, dimensionera och konstruktivt utforma konstruktionsteknik.

NYHET: Nu finns Eurokoderna att tillgå på nätet. Gå till e-nav, under Abonnemang hittar ni sedan Eurokoderna på engelska och svenska. Observera att de endast finns att tillgå för studenter och anställda vid LTH och att man inte kan skriva ut dem.

Nedanstående kurser finns vid avdelningen för konstruktionsteknik. För mer information, kontakta respektive kursansvarig alternativt Eva Frühwald Hansson, avdelningens utbildningsansvarige.

Examensarbete

Intresserad av examensarbete i konstruktionsteknik? Se examensarbete.  

Sidansvarig: