lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

För tillgång till Eurokod (Access to Eurocode): Gå till SIS hemsida, under Abonnemang hittar ni sedan Eurokoderna på svenska. (click the following link to find the eurocodes english)
För att få tillgång till e-nav måste man befinna sig inom universitetets nätverk.

I läroämnet konstruktionsteknik behandlas dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar. Ämnet innehåller dels en allmän materialoberoende del som gäller laster, säkerhetsfrågor, krav m.m. dels en materialberoende del som omfattar konstruktioner av främst stål, trä och betong. Undervisningen baserar sig i första hand på kunskaper i ämnena byggnadsmekanik, byggnadsmaterial och geoteknik. Den innehåller både grundläggande och tillämpade moment och syftar till att ge teknologerna sådana kunskaper att de i stor utsträckning självständigt ska kunna analysera, dimensionera och konstruktivt utforma konstruktionsteknik.

Nedanstående kurser finns vid avdelningen för konstruktionsteknik. För mer information, kontakta respektive kursansvarig alternativt Eva Frühwald Hansson, avdelningens utbildningsansvarige.

Obligatoriska kurser

Valfria kurser

     

Övriga kurser  

 

Undervisningsmaterial

 

 

Examensarbete

Intresserad av examensarbete i konstruktionsteknik? Se examensarbete.