lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Laboratoriet

Under 30 år har det i laboratoriet bedrivits experimentell forskning rörande konstruktioner och material. Laboratoriet har utvecklats till en avancerad provningsinstitution, där försök och provning med bred tillämpning kan utföras. Kompetensen i laboratoriet för att utföra provning och utforma nya provningsmetoder är hög. Många företag har insett betydelsen av produkt- och kunskapsutveckling, och en viktig del i en sådan utveckling är experimentell provning. Förutom att ge service åt den experimentella forskningen som bedrivs på avdelningen, utför laboratoriet även uppdrag åt företag. Typiska uppdrag är kontroll av nya produkters bärighet, kvalitets- och funktionskontroll av nya konstruktioner och materialkombinationer.

 

Provningshall

 

Konstruktionsteknik disponerar en provningshall med en total yta av ca 680 m². Provningshallen har spänngolv och en fri takhöjd på ca 6 m, dessutom finns en yta på ca 480 m² med en fri takhöjd av ca 9 m. Vidare finns två 10 tons traverser samt en eldriven gaffeltruck.

Sidansvarig: