lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Murat byggande - fristående kurs VT 2019

Murat byggande  – material, konstruktion, hantverk

2019-01-09

Fristående kurs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, KTH, Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet samt Föreningen Tungt murat och putsat byggande

Lär dig mer om en välbeprövad byggnadsteknik som än idag kan användas för att skapa god arkitektur och robusta, beständiga byggnader. Under fyra sammandragningar har du möjlighet att lära dig mer om murverksteknikens historiska rötter, ingående material, byggnadsfysikaliska egenskaper, utformning som bärande konstruktion, samt utförande och projektering av murverk i nutida byggande. Kursen innehåller en praktisk del där du under sakkunnig ledning får chansen att prova på murningshantverket. Den ges som en fristående kurs i tre, sinsemellan självständiga, delar:

 

1.   Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering) och innerväggar, murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling av murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband, detaljlösningar som tillvaratar murverks potential till att skapa funktionella och vackra byggnader.

Kursprogram del 1


2.      Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium.

Kursprogram del 2

 

3.      Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura och att under sakkunnig ledning tillämpa teoretiska kunskaper från kursen i laborationsform i skala 1:1.

 

Kursen riktar sig till dig som studerar på civilingenjörs-, byggingenjörs-, byggnadsantikvarie- samt arkitektutbildningar och är intresserad av att spetsa dina kunskaper inom ett ämnesområde som annars hanteras mycket sparsamt på svenska högskolor. Du som redan är yrkesverksam inom ovan nämnda områden är också välkommen med ansökan. Även murningslärare och hantverkare välkomnas som sökanden; framförallt torde del 1 kunna vara av intresse för sistnämnda grupper.

Studenter som är inskrivna på högskoleutbildningar på heltid och studerar aktivt under vårterminen 2019 kan delta i kursdel 1 och 2 utan avgift. För yrkesverksamma är avgifterna följande:

Del 1              6000:-

Del 2              4000:-

Kursavgift för del 3 är 5500:-, för såväl yrkesverksamma som studenter.

 

Moms 25% tillkommer på ovanstående avgifter. I priset ingår dokumentation av föreläsningsmaterial i del 1 och del 2 digitalt som pdf-filer. Kaffe och lunch i samband med kursdagarna ingår inte, deltagarna förutsätts själva svara för det.

Fakturering avseende del 1 och del 2 kommer att ske från Föreningen Tungt, murat och putsat byggande. Fakturering avseende del 3 kommer att ske från Hantverkslaboratoriet.

Del 1 är förlagd till Chalmers (två sammandragningar; 17-18/4 respektive 27/4 2019), del 2 till KTH (11-12/6 2019) och del 3 till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (17-19/6 2019). Du kan välja att läsa alla tre delarna, eller bara två respektive en av kursdelarna.

För del 2 krävs förkunskaper avseende byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, strukturmekanik och konstruktionsteknik.

Kursen har inte formellt status som högskolekurs. De som vill tillgodoräkna sig kursen i en högskoleexamen hänvisas till att ta upp denna fråga med ansvariga för respektive utbildningsprogram. Efter genomgången kurs, med minst 80% närvaro och godkända inlämningsuppgifter erhålls ett intyg om genomgången kurs, med förteckning av huvudsakligt innehåll.

Sista dag för att söka in till kursens del 1 och del 2 är 2019-02-20. Besked om antagning i dessa kursdelar lämnas senast 2019-03-11.

Sista anmälningsdag för del 3 är 2019-04-30 och anmälningslänk samt mer information kommer att finnas på craftlab.gu.se i mitten av februari.

Ansökan skickas i e-mail enligt nedanstående till kursdelarna 1 och 2:

Sökanden som är inskrivna vid Chalmers skickar ansökan till Karl-Gunnar Olsson, Chalmers, karl-gunnar.olsson@chalmers.se

Sökanden som är inskrivna vid andra universitet/högskolor skickar ansökan till Miklos Molnar, LTH, miklos.molnar@kstr.lth.se

Yrkesverksamma sökanden skickar ansökan till Tomas Gustavsson, TG konstruktioner AB, tomas@konstruktioner.se

Ansökan skickas i e-mail enligt nedanstående till kursdel 3:

Ansökan skickas till craftlab@conservation.gu.se

Kontaktperson vid Hantverkslaboratoriet är Anders Göransson

Max antal deltagare i del 3 är 18 st. Om intresset blir stort kan ytterligare en omgång av del tre arrangeras tidig höst.

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Miklós Molnár                                          Tomas Gustavsson             

LTH Konstruktionsteknik                           TG konstruktioner AB

 

 

 

Karl-Gunnar Olsson                                  Anders Göransson

 

 

Sidansvarig: