lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Murat byggande - fristående kurs VT 2017

Lär dig mer om en välbeprövad byggnadsteknik som än idag kan användas för att skapa spännande arkitektur och beständiga byggnader. Under sammanlagt två veckor kommer du att lära dig såväl om murverkets material som dess utformning som bärande konstruktion. Kursen kommer även att innehålla en praktisk del där du kommer i kontakt med murningens hantverk. Den ges som en fristående högskolekurs i tre delar:

1.      Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling om murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband. Kursprogram för del 1.

2.       Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium. Kursprogram för del 2.

1 Murverkets material - TG
2 Murverks hållfasthet och bärförmåga - TG
3 Dimensionering av väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast - MM
4 Dimensionering för tvärkraft, stomanalys - MM
5 Dimensionering för lokalt tryck. Beständighet - TG
6 Transversalbelastat murverk - MM
7 Kramling, rörelser i murverk, detaljutformning - TG
8 Armerat murverk - MM
9 Beräkningsstrategier - TG
10 Reparation av tegelmurverk, m.m. - TG
Inlämningsuppgifter
 
3.       Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura under sakkunnig ledning. Kursprogram för denna del kommer inom kort.

 
Kursen riktar sig till dig som studerar på civilingenjörs-, byggingenjörs- och arkitektutbildningar och är intresserad av att spetsa dina kunskaper inom ett ämnesområde som annars hanteras mycket sparsamt på svenska högskolor. Du som redan är yrkesverksam inom ovan nämnda områden är också välkommen med ansökan.

Studenter vid Chalmers kommer att kunna tillgodoräkna sig 4.5 högskolepoäng för kursen. Om inskrivna vid övriga högskolor/universitet vill tillgodoräkna sig kursen i examen förutsätts att studenterna själva kontaktar sina programansvariga för besked om möjligheterna i det avseendet.

Kursens första del är förlagd till Chalmers (två sammadragningar; 12-13 respektive 22-23 april 2017), dess andra del till LTH (7-9 juni 2017) och dess tredje del till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (vecka 33 2017). Du kan välja att läsa både del 1 och 2, eller endera av dem. Deltagare i del 3 förutsätts ha genomgått antingen del 1, del 2 eller båda.


Kontaktpersoner:

Kursdel 1 - Tomas Gustavsson, tomas@konstruktioner.se.

Kursdel 2 - Miklós Molnár, miklos.molnar@kstr.lth.se.

Kursdel 3 - Karl-Gunnar Olsson, karl-gunnar.olsson@chalmers.se.

Sidansvarig: