lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

BIM-moduler för undervisning. Fritt at testa och använda.

Avdelningen för Konstruktionsteknik vid LTH har, i samarbete med Tyréns AB i Malmö, Malmö Högskola och avdelningen för byggproduktion vid LTH, utvecklat fem utbildningsmoduler för några centrala BIM-nyttor. Modulerna omfattar följande teman:

 

Till varje BIM-modul finns undervisningsmaterial i form av en 3D-modell (Revit), processbeskrivning som steg för steg förklarar arbetsgången, instruktionsfilmer som visar olika programfunktioner, föreläsningsunderlag som förklarar begrepp och metoder, lärarhandledning och andra dokument till stöd för respektive undervisningsmodul.

Undervisningsmaterialet är designat för att i första hand kunna användas vid universitet och högskolor som enskilda moduler eller som ett sammanhängande undervisnings­moment, men det kan också lämpa sig för självstudier för den som är nyfiken på BIM och vill testa olika tillämpningsområden. Materialet är fritt att använda för undervisning och går även att anpassa och utveckla vidare på egen hand eftersom alla dokument redovisas i öppet format.

Materialet är utvecklat med ekonomiskt stöd från Byggrådet i Malmö (www.byggradet.se)

__________________________________________________________________________

Sidansvarig: