lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Konstruktionsteknik!

Konstruktionsteknik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi och bedriver utbildning och forskning inom områden som behandlar dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar. 

Ämnet innehåller dels en allmän materialoberoende del som gäller laster, säkerhetsfrågor, krav, byggnaden som system, informationsöverföring m.m. dels en materialberoende del som omfattar konstruktioner av främst trä, betong och stål. 

På de här sidorna hittar du information om oss och vårt arbete. Du navigerar med hjälp av länkar till vänster och höger och länkraden ovanför denna text. En del av sidorna finns endast på engelska.

Deltagare i Tema Byggkonstruktion inom Sveriges Bygguniversitet

Kontakt