lu.se

Konstruktionsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Konstruktionsteknik!

Konstruktionsteknik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi och bedriver utbildning och forskning inom områden som behandlar dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar. 

Ämnet innehåller dels en allmän materialoberoende del som gäller laster, säkerhetsfrågor, krav, byggnaden som system, informationsöverföring m.m. dels en materialberoende del som omfattar konstruktioner av främst trä, betong och stål. 

På de här sidorna hittar du information om oss och vårt arbete. Du navigerar med hjälp av länkar till vänster och höger och länkraden ovanför denna text. En del av sidorna finns endast på engelska.

Kommande LicentiatseminariumGustaf Larsson

kommer den 17 februari 2017 att presentera sin licentiatavhandling med titeln

High Capacity Timber Lap Joints and the Shear Plate Dowel Joint

Diskussionsledare: Dr. Michael Dorn, Linnéuniversitetet, Växjö

Examinator:  Universitetslektor Eva Frühwald, LTH

Huvudhandledare, formellt:Professor Per Johan Gustafsson, Avd Byggnadsmekanik, LTH samt
Professor Roberto Crocetti, Avd för Konstruktionsteknik, LTH, är informellt huvudhandledare

Plats
Lilla föreläsningssalen, V:B, V-huset, LTH

Tid
Fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.15- ca 12.00

Deltagare i Tema Byggkonstruktion inom Sveriges Bygguniversitet

Kontakt